Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Date of information publication Attachments
1. ZP.WGN.271.4.4.2023 Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych – zamówienie podobne 2023-03-07 09:53 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2. „Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych (...) ZP.WIN.271.4.3.2023_ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-03-01 13:09 Ogłoszenie o udzieleniu_ZP.WIN. 271.4.3.2023.pdf
3. ZP.WIN.271.4.60.2022 Świadczenie podstawowych usług oświetleniowych w 2023 r. na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-02-24 09:19 ZP.WIN.271.4.60.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
4. ZP.WGN.271.4.4.2023 Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych – zamówienie podobne 2023-02-23 16:45 ZP.WGN.271.4.4.2023 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
5. ZP.WGN.271.4.1.2023 „Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (...) objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną” - udzielenie zamówienia 2023-02-20 09:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
6. Świadczenie podstawowych usług oświetleniowych w 2022 r. na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. ZP.WIF.271.4.56.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-02-17 10:13 Ogł. o udzieleniu.pdf
7. „Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza- zamówienie podobne”- ZP.WIN.271.4.3.2023 2023-02-03 11:19 ogłoszenie ex ante ZP.WIN.272.3.2023.pdf
8. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante_KSSE_ZP.WGN.271.4.1.2023 2023-01-18 09:04 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante_KSSE.pdf
9. Ogłoszenie o wykonaniu umowy _Rodzinne Planty _zamówienie podobne 2022-12-08 11:17 Ogłoszenie o wykonaniu umowy_ZP.WIR.271.4.30.2022.pdf
10. ogłosenen o spełnieniu okoliczności art 214 ust. 4 Pzp ZP.WID.271.4.15.2021 2022-12-02 12:43 08dacc5a-b7ad-dda7-bfe6-a4000fa09e3e.pdf